Innowacyjne projekty edukacyjne oraz społeczne

Wychodzimy naprzeciw działaniom działaniom w ramach "Strategii odpowiedzialnego rozwoju".

W ramach projektu EDUKACJA + rozwijamy platformę informatycznego wsparcia przedsiębiorczości ( e14p.pl), wspieramy nowoczesną edukację ( otwartaedukacja.pl), chcemy reaktywować polską szkołę logiki: ( logic.edu.pl), działamy na rzecz edukacji filozoficznej: ( filozofia.org.pl). Działamy też na rzecz sieci gospodarczych ( www.klastry.org.

 • Personalistyczna edukacja,
 • Informatyka,
 • Ekonomia godnego społeczeństwa,
 • Wsparcie rodzin.

EDUKACJA poprzez działanie

 • Rozwój e-learningu, kształcenie „just in time”, kształcenie poprzez nauczanie.
 • Kształcenia zindywidualizowane, kształcenie w rodzinie.
 • Rozwój przedsiębiorczości.
 • Edukacja obywatelska.
 • Rozwój rynku usług edukacyjnych.

Efektywność przyswajania wiedzy:

Fundamentem projektu "Edukacja+" jest informatyka

Informatyka to także obszar realizacji projektu

 • Kształcenie programistów
 • Laboratorium przedsiębiorczości
 • System pracy solidarnej
 • Laboratorium systemów otwartych

Głównym celem projektu jest rozwój ekonomii godnego społeczeństwa:

Nowe rozumienie pracy (praca solidarna), ekonomia solidarności, rozwój przedsiębiorczości.

W centrum ekonomii solidarności jest rodzina, którą należy wspomóc w jej działaniach:

 • odkrywanie talentów, pomoc w rozwoju ludzi szczególnie utalentowanych,
 • profilaktyka medyczna, opieka nad ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi (telemedycyna),
 • kształtowanie postaw: ludzi twórczych i przedsiębiorczych,
 • samokształcenie,
 • rozwój zainteresowań, aktywność społeczna.