Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii wymaga adekwatnych zmian społecznych.

Potrzebujemy nowych form współpracy, rozwoju edukacji i nauki. Fundacja „Galicea” wspiera taki właśnie zrównoważony rozwój.

Odoo text and image block

Modernizacja strony fundacji

[stara strona wciąż jest dostępna pod adresem www1.galicea.org

Nowa strona jest budowana w oparciu o technologię ODOO.